Currently browsing tag

katamari damacy

Katamari Damacy Prince

Na….na na na naa naa…. katamari damacy….. chug chug chug… Na… Okay, so no one gets this. Katamari Damacy was sort of …